mandag 4. oktober 2010

Love the heart that hurts you, but never hurt the heart that loves you.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar