tirsdag 5. oktober 2010

Amorzinho

Sticks and stones are hard on bones
Aimed with angry art,
Words can sting like anything
But silence breaks the heart

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar